De ontvangers van delen bekijken

Om de personen te zien met wie je een album hebt gedeeld:

  1. Open het album dat je hebt gedeeld
  2. Klik op het pictogram Sharing (delen) in de rechter bovenhoek
  3. Klik op Sharing (delen)
  4. Klik in het venster Sharing (delen) dat wordt getoond op Manage Sharing (delen beheren)

Je zult alle e-mailadressen zien waarmee dit album is gedeeld, met daarbij een optie om het delen van de foto's ongedaan te maken (raadpleeg Een foto of album delen ongedaan maken voor meer informatie).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen