Delen van een album ongedaan maken

Om het delen van een album ongedaan te maken, kun je ervoor kiezen het delen met bepaalde e-mailadressen te stoppen of het delen met iedereen waarmee je hebt gedeeld, ongedaan te maken.

Delen met geselecteerde ontvangers ongedaan maken

  1. Open het album dat je hebt gedeeld
  2. Klik op het pictogram Sharing (delen) in de rechter bovenhoek
  3. Klik op Sharing (delen)
  4. Klik in het venster Sharing (delen) dat wordt getoond op Manage Sharing (delen beheren)
  5. Om het delen van een album ongedaan te maken, klik je op de X naast de e-mailadressen waarvoor je het delen ongedaan wilt maken

Delen helemaal ongedaan maken

Om het delen met iedereen ongedaan te maken, volg je ofwel de stappen hierboven en klik je in stap 5 op Unshare (delen ongedaan maken) of volg je deze eenvoudige stappen:

  1. Open het album dat je hebt gedeeld
  2. Klik op het pictogram Sharing (delen) in de rechter bovenhoek
  3. Klik op Unshare (delen ongedaan maken)
  4. Klik in het venster dat wordt getoond op Unshare (delen ongedaan maken)
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen