Vereisten voor de Eyefi Web-app

Je kunt de Eyefi Web app gebruiken door app.eyefi.com te bezoeken met een van de volgende ondersteunde webbrowsers:

  • Google Chrome (versie 20 of hoger)
  • Mozilla Firefox (versie 21 of hoger)
  • Microsoft Internet Explorer (versie 10 of hoger)
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen