Labels beheren

Pas een tag naam aan

  1. Klik op de Menu (Menu) knop
  2. Klik op Tags (Tags)
  3. Markeer de tag die u wilt aanpassen en klik op het Edit (Pas aan) icoon
  4. Voer een nieuwe naam voor de tag in, klik daarna opSave (Opslaan)

Verwijder een tag

  1. Klik op de Menu (Menu) knop
  2. Klik op Tags (Tags)
  3. Markeer de tag die u wilt verwijderen en klik daarna op het Trash (Prullenbak) icoon
  4. Klik op Delete (Delete)
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen