Gebeurtenissen splitsen

Splits gebeurtenissen in meerdere groepen met de volgende stappen:

  1. Klik op de knop Menu en ga naar de weergave Photos (foto's)
  2. Klik op de knop Action (actie) in de rechter bovenhoek
  3. Klik op Merge/Split (samenvoegen/splitsen)
  4. Tik op de foto's die je wilt splitsen in eigen gebeurtenissen

Als je klaar bent, klik je op X in de linker bovenhoek. Foto's die gesplitst zijn in eigen gebeurtenissen, worden op de originele datums gesorteerd.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen