Miniaturen groter of kleiner maken

Hebben de miniaturen een verkeerde grootte? Volg deze stappen om de grootte van miniaturen te wijzigen:

  1. Ga naar de weergave Photos (foto's) of Trash (prullenbak) of open een Album
  2. Klik op de knop Action (actie) in de rechter bovenhoek
  3. Verplaats de schuifbalk onder Size (grootte) om de miniaturen groter of kleiner te maken
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen