Skapa album

Skapa nytt album:

  1. Tryck på Menu (Meny)-knappen
  2. Klicka på Albums (Album)
  3. Klicka på knappen Action (Åtgärd) det övre högra hörnet
  4. Klicka på Create Album (Skapa album)
  5. Ange önskat albumnamn, sedan trycker du på Create album (Skapa album)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan