Hantera taggar

Redigera ett etikettnamn

  1. Klicka på Menu (Meny) knappen
  2. Klicka på Tags (Etiketter)
  3. Markera etiketten du vill redigera och klicka på Edit (Redigera) ikonen
  4. Fyll i det nya etikettnamnet, klicka på Save (Spara)

Ta bort en etikett

  1. Klicka på Menu (Meny) knappen
  2. Klicka på Tags (Etikett)
  3. Markera etiketten du vill ta bort och klicka på Trash (Soptunna) ikonen
  4. Klicka på Delete (Ta bort)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan