Dela upp händelser

Dela upp händelser till flera grupper så här:

  1. Klicka på knappen Menu (Meny) och gå till Photos (Foton)-vyn
  2. Klicka på knappen Action (Åtgärd) i det övre högra hörnet
  3. Klicka på Merge / Split (Sammanfoga / Dela)
  4. Klicka på de foton som du vill dela upp i egna händelser

När du är klar klickar du på Done (Klar) i det övre vänstra hörnet. Foton som delas upp i egna händelser arrangeras enligt deras ursprungliga datum.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan