Slå ihop händelser

Kombinera flera händelser, som är daterade sekventiellt enligt datum, i större grupper som täcker flera datum med följande steg:

  1. Klicka på knappen Menu (Meny) och gå till Photos (Foton)-vyn
  2. Klicka på knappen Action (Åtgärd) i det övre högra hörnet
  3. Klicka på Merge / Split (Sammanfoga / Dela)
  4. Klicka på knappen Merge (Sammanfoga) mellan de uppsättningar du vill sammanfoga

När du är klar klickar du på Done (Klar) i det övre vänstra hörnet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan