Felsök iPhone och iPad-installation

Följ dessa steg för att ställa in ditt Eyefi Mobi-kort:

 1. Installera Eyefi kort-profil
 2. Ta en bild
 3. Anslut till kortets nätverk
 4. Överför foton

1. Installera Eyefi kort-profil

Har du installerat profilen för ditt Eyefi Mobi-kort?

iPhone, iPad och iPod touch kräver att du installerar en nätverksprofil för att låta ditt Eyefi Mobi-kort ansluta till och överföra information till din enhet.

Följ uppmaningarna på skärmen för att installera profilen:

 1. Tryck på Install (Installera) på Install Profile (Installera profil)-skärmen
  Obs: dessa steg gäller iOS 8; om din Apple-enhet använder iOS 7, tryck på Install (Installera), tryck sedan på Install Now (Installera Nu)
 2. Ange telefonens lösenkod (om funktionen är aktiverad)
 3. Tryck på Install (Installera)
 4. Tryck på Install (Installera) igen
 5. Tryck på Done (Klar) på profil installerad-skärmen

Varför måste jag ange en lösenkod?

När du ställer in Eyefi Mobi-appen för första gången måste du ange din lösenkod för iPhone, iPad eller iPod touch. Detta är ett normalt krav för att installera en ny profil på en Apple-enhet. Lösenkoden är samma kod som du använder för att låsa upp enheten, om du har aktiverat den säkerhetsfunktionen.

2. Ta ett foto

Är Eyefi Mobi­kortet isatt i kameran?

Se till att Eyefi Mobi­kortet är isatt i kameran.

Har du tagit några foton än?

Du måste ta minst ett foto under installationen så att Eyefi Mobi-kortet kan ansluta till din enhet.

Tar du foton i JPG-format?

Eyefi Mobi-kort överför endast JPG-foton.

3. Anslut till kortets nätverk

Har din iPhone, iPad eller iPod touch anslutit till Eyefi Mobi-kortets Wi-Fi-nätverk?

Ta ett par foton så att Eyefi Mobi-kortet kan skapa ett eget Wi-Fi-nätverk, detta fungerar bara om du redan har installerat Eyefi-kortprofilen.

Gå sedan in i Settings (Inställningar) och i Wi-Fi-inställningar. Välj nätverket "Eye-Fi Card XXXXXX". Det kommer att se ut ungefär så här:

Det kan ta en minut eller så för din Apple-enhet att hitta Eye-Fi-kortnätverket.

När du har anslutit till Eye-Fi-kort-nätverket går du tillbaka till Eyefi Mobi-appen igen. Dina foton överförs förmodligen redan och du kan vara i huvudfönstret i appen.

OBS! När du stänger av kameran kommer Eye-Fi-kort-nätverket att stängas av och din Apple-enhet kommer att ansluta automatiskt till tidigare kända nätverk. Om du försöker överföra foton vid ett senare tillfälle och Apple-enheten är ansluten till ett annat nätverk måste du manuellt återansluta till ditt Eye-Fi-kort-nätverk.

4. Överför foton

Har ditt Eyefi Mobi-kort ström?

Kameran måste vara påslagen så Eyefi Mobi-kortet kan överföra foton. Du kan behöva justera kamerans inställningar för strömhantering för att förhindra att den omedelbart stängs av, ställ kamerans "Automatisk avstängning"-inställning till längsta möjliga tid. Det här säkerställer att Eyefi Mobi-kortet har ström när det behöver överföra filer.

Se till att din kamera är påslagen tills alla överföringar är klara.

Är kameran tillräckligt nära din telefon eller surfplatta?

Om Eyefi Mobi-kortet inte överför foton kan du flytta kameran närmare din telefon eller surfplatta. Ta flera foton och vänta en minut eller två och se om kortet överför de nya fotona.

Använder du en Canon DSLR-kamera?

Canons DSLR-kameror inaktiverar Eyefi-kortets överföringar som standard, vilket förhindrar att Eyefi Mobi-kortet från överföring fotona. Följ instruktionerna i Aktivera trådlös överföring i Canon-kameror för att se till att kameran har "Eye-fi Trans." inställningen aktiverad.

Har din kamera inaktiverat Eyefi-överföringar?

Vissa kameror inaktiverar Eyefi-kortets överföringar som standard, vilket förhindrar att Eyefi Mobi-kortet från överföring fotona. Kontrollera om din kamera har inaktiverat kortets Eyefi-funktionalitet.

Om du har en Nikon-kamera, följ instruktionerna i Aktivera trådlös överföring i Nikon.

Har du fortfarande problem?

Om du har provat allt ovan och fortfarande inte har får ditt Eyefi Mobi-kort att överföra foton, kontakta Eyefi Kundtjänst för mer hjälp.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan