Ladda ner eller ladda upp dina bilder till Windows

Du kan använda Eyefi Mobi Desktop för att ladda ner dina Eyefi Cloud-bilder till din dator. Den går även att använda för att ladda upp bilder från ditt Eyefi Mobi-kort.

Ladda ner och ladda upp bilder automatiskt

Du kan automatiskt ladda upp och ladda ner dina Eyefi Cloud-bilder genom att klicka i kryssrutorna under flikarna Download (Ladda ner) respektive Upload (Ladda upp):

OBS: På grund av sättet som Eyefi Cloud hanterar bilder laddas dina bilder ner från Eyefi Cloud en gång per dator. Eyefi Cloud markerar dina bilder som ”nedladdade”. Om du vill ladda ner dina bilder igen måste du ominstallera Eyefi Mobi Datoröverföring.

Ladda ner dina bilder manuellt från Eyefi Cloud

 1. Klicka på Eyefi-loggan i datorns systemfält
 2. Logga in på ditt Eyefi Cloud-konto
 3. Klicka på Download (Ladda ner)

Dina Eyefi Cloud-bilder hamnar i den mapp som visas.

Ladda upp bilder manuellt från ditt Eyefi Mobi-kort till Eyefi Cloud

 1. Sätt i ditt Eyefi Mobi-kort i datorns SD-kortplats
 2. Klicka på Eyefi-loggan i datorns systemfält
 3. Logga in på ditt Eyefi Cloud-konto
 4. Klicka på Options (Alternativ)
 5. Gå till fliken Upload to Eyefi Cloud (Ladda upp till Eyefi Cloud)
 6. Klicka på Upload photos now (Ladda upp bilder nu)

Ladda upp automatiskt från en bevakad mapp till Eyefi Cloud

Om du automatiskt vill ladda upp bilder från en utvald mapp, följ stegen nedan för att upprätta en bevakad mapp:

 1. Sätt i ditt Eyefi Mobi-kort i datorns SD-kortplats
 2. Klicka på Eyefi-loggan i datorns systemfält
 3. Logga in på ditt Eyefi Cloud-konto
 4. Klicka på Options (Alternativ)
 5. Gå till fliken Upload to Eyefi Cloud (Ladda upp till Eyefi Cloud)
 6. Klicka på Add folder (Lägg till mapp)
 7. Välj den mapp du vill använda och klicka på OK

Så länge du låter Eyefi Mobi Desktop-appen köras i bakgrunden, kommer den att ladda upp de bilder du lägger i din bevakade mapp till ditt Eyefi Cloud-konto.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan