Spara automatiskt till Camera Roll på iPhone och iPad

Appen Eeyfi Mobi sparar dina foton i en särskild mapp i appen Eyefi Mobi. Om du även vill spara alla dina Eyefi Mobi-foton i din Camera Roll, finns det två inställningar att välja mellan i Eyefi Mobi: Spara alla överförda filer and Spara endast överförda videor. Om du valt det första alternativet kopieras alla filer som överförts från ditt Eyefi Mobi-kort till din Camera Roll; med det andra alternativet kopieras endast videor.

Observera: Dessa alternativ sparar kopior av dina filer både i appen Eyefi Mobi och i Camera Roll, därför kommer mer av lagringsutrymmet i din iPhone eller iPad att användas om du väljer något av alternativen..

För att automatiskt även spara kopior av foton eller videor till din Camera Roll:

  1. Klicka på Meny-knappen
  2. Klicka på ikonen för Inställningar
  3. Klicka på Advanced (Avancerat) längst ner på menyn
  4. Klicka på Save All Transferred Items (Spara alla överförda filer) eller Save Only Transferred Videos (Spara endast överförda videor)

Appen Eyefi Mobi kommer nu även att spara kopior av dina foton eller videor till din Camera Roll.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan