Mobi Pro Selektiv Överföring

Mobi Pro-kort kan enkelt prioritera bilder att överföra till din mobil eller läsplatta. När de har valts överför ditt Mobi Pro-kort endast de prioriterade bilderna.

Hur konfigurerar jag Selektiv överföring?

För att använda Selektiv överföring måste du först använda Eyefi Mobi Desktop för att aktivera funktionen i inställningarna för ditt Mobi Pro-kort.

Konfigurera Selektiv överföring i Windows

 1. Installera och konfigurera Eyefi Mobi Desktop
 2. Välj Eyefi-loggan i systemfältet på din dator
 3. Välj Options (Val)
 4. Sätt i ditt Mobi Pro-kort i Eyefi USB-kortläsaren, anslut därefter kortläsaren till din dator
 5. Välj fliken Mobi Cards (Mobi-kort)
 6. Välj pilen intill ditt Mobi Pro-kort för att öppna menyn för avancerade inställningar
 7. Välj reglaget intill Selective Transfer (Selektiv överföring)

Konfigurera Selektiv överföring på Mac

 1. Installera och konfigurera Eyefi Mobi Desktop för Mac
 2. Sätt i ditt Mobi Pro-kort i Eyefi USB-kortläsaren, anslut därefter kortläsaren till din dator
 3. Välj Configure (Konfigurera) i popup-menyn
 4. Gå till fliken Mobi Cards (Mobi-kort)
 5. Kryssa i rutan intill Transfer only selected photos that are write-protected (Överför endast valda bilder som är skrivskyddade)

Hur väljer jag bilder för Selektiv överföring?

När du har aktiverat Selektiv Överföring, gör enligt följande för att välja de bilder som ska överföras:

 1. Starta din kamera
 2. Välj läget Granska eller Visa för att se de bilder du redan tagit
 3. Tryck på Lås- eller Skydda-knappen på din kamera eller i din kameras meny för de bilder som du vill överföra (se din kameras användarhandbok för information om hur man låser eller skyddar bilder)

OBS: När du använder Selektiv Överföring på en del kameror med dubbla kortplatser är det kort som har konfigurerats för förhandsvisning också det kort som låses eller skyddas.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan