Hantera Mobi Pros avancerade inställningar på Mac

För att aktivera och inaktivera Mobi Pro-kortets inställningar behöver du ställa in Eyefi Mobi Desktop. Vänligen titta även på Hantera dina Eyefi Mobi-kort på Macför att hantera standardinställningar och funktioner i Eyefi Mobi.

För att få tillgång till Mobi Pro-inställningar:

  1. Sätt i ditt Mobi Pro-kort i Eyefi USB-kortläsaren och anslut sedan kortläsaren till din dator
  2. Klicka på Konfigurera

Du kan nu hantera Eyefi Mobi Desktop-appens inställningar.

För att aktivera RAW-överföringar:

Under Mobi-kort-fliken kan du klicka i kryssrutan intill Överför RAW-foton till den här datorn:

Du kan också aktivera eller inaktivera trådlös RAW-överföring i Eyefi Mobi-appen för smarta telefoner och tabletter.

Fär att aktivera selektiv överföring:

Under Mobi-kort-fliken kan du klicka i kryssrutan intill Överför endast valda foton som är skrivskyddade:

Vänligen se Mobi Pro selektiv överföringför att lära dig hur du kan använda selektiv överföring.

För att konfigurera ett infrastruktur-stödnätverk:

  1. Under Mobi-kort-fliken kan du välja nätverket du vill lägga till och klicka på Lägg till nätverk
  2. Skriv in nätverkets lösenord och klicka på Lägg till nätverk om det behövs

Ditt Mobi Pro-kort kommer nu använda detta nätverk, när det kan nås, för att överföra foton till din mobila enhet eller dator. Du kan ha upp till 32 olika nätverk konfigurerade på varje Mobi Pro-kort. Vänligen se Mobi Pro Infrastrukturhjälpför mer information om infrastrukturstödsfunktionen.

Märk: om du vill använda infrastruktursupport med en smarttelefon eller surfplatta måste du vara inloggad med ett Eyefi Cloud-konto.

För att ta bort ett konfigurerat infrastruktursupport-nätverk:

  1. Under Mobi-kortfliken, klicka på Manage Networks (Hantera nätverk)-knappen
  2. Välj det nätverk du önskar ta bort och klicka därefter på Delete Network (Radera nätverk)

Kan Mobi Pro använda infrastruktursupport för att överföra till enheter som inte finns på samma trådlösa nätverk?

Nej. För att Infrastruktursupport ska kunna överföra foton till en enhet, måste den vara konfigurerad för att använda samma nätverk som ditt Mobi Pro-kort.

Men om du är Eyefi Cloud-medlem, kan du överföra foton från ett Mobi Pro-kort till din mobila enhet eller dator, och sedan ladda upp dessa foton till Eyefi Cloud. Därefter kan du använda Eyefi-appar för att synkronisera vilken enhet som helst på nätverket med Eyefi Cloud, så att den kan visa dina foton

För mer information, se Hur du sparar foton till din dator från din mobiltelefon, surfplatta eller Eyefi Cloud

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan