Hantera lagringsinställningar på iPhone och iPad

Lagringsinställningar låter dig hantera följande funktioner:

Cache-hantering

Du kan använda Cache-hanteringsfunktionen för att bestämma hur stor del av tillgängligt utrymme som Eyefi Mobi-appen använder på din telefon eller tablett:

  1. Knacka på Menu (Meny)-knappen
  2. Knacka på Settings (inställnings)-ikonen
  3. Knacka på Storage (Lagring) under Device (Enhet)
  4. Flytta reglaget till vänster eller höger under Cache (Cache) för att justera mängen tillgängligt lagringsutrymme för Eyefi-foton på din iPhone eller iPad

Komprimera cachen på iPhone och iPad

Du kan komprimera Eyefi Mobi-lagringscache i Storage (Lagring)-menyn:

  1. Knacka på Menu (Meny)-knappen
  2. Knacka på Settings (inställnings)-ikonen
  3. Knacka på Storage (Lagring) under Device (Enhet)
  4. Knacka på Compact Now (Komprimera nu)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan